Arbeid & sociale zaken

Een optimale samenwerking tussen werkgever en werknemer is van belang voor de onderneming, maar ook voor het welzijn van de werknemer.  Hierbij spelen tal van facetten een rol, zoals arbeidsvoorwaarden, welzijn op het werk en motivering van werknemers.

Indien de relatie tussen werkgever en werknemer onder druk komt te staan, is een snel en accuraat juridisch advies van grote waarde.

Ook in geschillen van sociaalzekerheidsrecht (werkloosheid, pensioen, arbeidsongeval, RSZ, …) kan tijdige juridische bijstand van goudwaarde zijn.  Indien het toch tot een procedure komt, is een adequate bijstand voor de rechtbank nodig om uw belangen maximaal te verdedigen.

Onze advocaten zijn gekend voor hun ongedwongen aanpak, en bemiddelen indien mogelijk.  TILLID treedt zowel op voor werkgevers als voor werknemers, en dit in alle facetten van het arbeidsrecht.

Behandelde materies zijn o.m.:

 • Opstellen arbeidsovereenkomsten
 • Nazicht en opstellen arbeidsreglement
 • Advies over ontslagprocedures
 • Ontslag om een dringende reden
 • Handelsvertegenwoordiging en handelsagentuur
 • Welzijn op het werk
 • Discriminatiewetgeving
 • Opstellen bedrijfs-cao’s
 • Collectief ontslag
 • Advies over schijnzelfstandigheid
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Geschillen over pensioen of ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Betwistingen inzake RSZ
 • Strafrechtelijke verdediging n.a.v. arbeidsrechtelijke inbreuken
 • Begeleiding bij sociale inspecties
 • Verweer tegen administratieve geldboeten
 • Advies over arbeidskaarten en arbeidsvergunningen voor vreemdelingen

Tillid advocaten gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken en voor analysedoeleinden.  Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.

Meer info