Wettelijke vermeldingen

1.

Deze website wordt ter beschikking gesteld door CV Tillid Advocaten, met zetel te 2140 Antwerpen, Bouwensstraat 21, ingeschreven in de KBO onder nummer 0680.858.935, die de verantwoordelijke uitgever is van deze website.

De wettelijke vermeldingen geven u, samen met de Privacyverklaring, de Cookieverklaring en de Algemene voorwaarden, de informatie over Tillid advocaten en over de wijze waarop u van deze website gebruik kan maken.

Indien u gebruik maakt van de website van Tillid advocaten, aanvaardt u automatisch en zonder enig voorbehoud de inhoud van de wettelijke vermeldingen.

2.

Tillid advocaten gebruikt deze website als middel om informatie te verschaffen over haar werking, om duidelijk te maken in welke materies zij actief is, om het Team voor te stellen en ervoor te zorgen dat bezoekers van de website iedere advocaat kunnen contacteren.  Tillid advocaten deelt ook blog-berichten waarin de gebruiker van de website wordt geïnformeerd over relevante thema’s.

Dit alles gebeurt met zorg en met oog voor detail.  Desalniettemin kan Tillid advocaten niet de permanente juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud van de website garanderen.  Tillid advocaten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vergissingen en/of lacunes.

De website kan in geen enkel geval worden beschouwd als een juridisch advies.  Indien u juridisch advies wenst dient u zich rechtstreeks te richten tot onze advocaten, conform de algemene voorwaarden.

Indien u opmerkt dat foute gegevens op deze website vermeld zouden staan, verzoeken wij u ons te berichten, waarna Tillid advocaten die informatie zo spoedig mogelijk zal verbeteren, verwijderen of aanvullen.

3.

De website, met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentaties, logo’s, software, databases, de naam en andere bestanddelen van deze website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die aan Tillid advocaten toebehoren.  Gebruikers verbinden zich ertoe de intellectuele eigendomsrechten van Tillid advocaten te respecteren.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website, onder welke vorm en door welk middel dan ook, is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van ons.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten mag de bezoeker, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van ons, informatie van deze website downloaden en reproduceren voor strikt privégebruik. Wij machtigen de bezoeker eveneens om de gegevens van de website voor privédoeleinden te kopiëren, af te drukken en te gebruiken. Daarnaast mag de informatie ook in familiekring gratis worden verspreid en meegedeeld.

Tillid advocaten behoudt zich het recht voor om alle maatregelen te treffen welke zij doeltreffend acht teneinde de aantasting van haar intellectuele eigendomsrechten te verhinderen en/of er een einde aan te stellen, zonder dat haar enige aansprakelijkheid ingevolge deze maatregelen ten laste kan worden gelegd.

4.

Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om de wettelijke vermeldingen te wijzigen.  Wij behouden ons dan ook het recht voor wijzigingen aan te brengen.

Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd.  Wij raden u dan ook aan om regelmatig terug te keren naar onze website om te controleren of er wijzigingen zijn.

De wettelijke vermeldingen werden het laatst gewijzigd op 20/03/2020.

5.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met nick.paeleman@tillid.be

Tillid advocaten gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken en voor analysedoeleinden.  Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.

Meer info