Alternatieve Conflictoplossing

Bemiddeling

U zit in een conflict, maar wil geen bruggen opblazen. U wil een oplossing maar geen rechtszaak beginnen waarvan de uitkomst, de tijdsduur en de kostprijs onzeker is.

Bemiddeling is dan een zeer belangrijk alternatief.

Bemiddeling vertrekt vanuit de overtuiging dat de eigen actieve betrokkenheid van partijen wezenlijk is om tot een – voor u – aanvaardbare oplossing te komen van het conflict. De bemiddelaar helpt partijen om hun belangen en behoeften te uiten, met hen na te gaan wat voor hen allemaal speelt.
Door het verwerven van inzicht in elkaars standpunten en belangen wordt onder deskundige begeleiding van onze erkende bemiddelaars samen gezocht naar een onderhandelde oplossing voor het conflict zonder tussenkomst van de rechtbank.

Bemiddeling kent alleen maar voordelen : de gesprekken vinden plaats in alle beslotenheid en alles wat gezegd wordt, blijft strikt vertrouwelijk. Het bemiddelingstraject verloopt sneller en is doorgaans goedkoper dan de procedures voor de rechtbank. Ook heel belangrijk : partijen behouden tijdens het hele bemiddelingstraject de controle over hun conflict én over de oplossing. De bemiddelaar biedt hierbij enkel ondersteuning aan, hij stuurt niet en neemt geen beslissingen. De oplossing komt van de partijen zelf onder begeleiding van de bemiddelaar.

De ervaring leert dat een door beide partijen onderhandelde oplossing de kans op naleving ervan aanzienlijk verhoogt.

Onze erkende bemiddelaars zijn zowel actief in familiale geschillen als in betwistingen in het kader van het handels- en ondernemingsrecht.

Arbitrage

Arbitrage is een proceduretechniek die nauw aanleunt bij een procedure voor de rechtbank, met dit verschil dat het de partijen zelf zijn die een arbiter of meerdere arbiters aanduiden voor de oplossing van hun geschil.

Vooral in commerciële geschillen kan het interessant zijn om een geschil voor te leggen aan de door partijen aangeduide arbiter(s) : partijen zijn in grote mate vrij om de procedure zelf vast te leggen (hoeveel arbiters, de plaats en de taal van de arbitrage en welk recht toepasselijk zal zijn) met garanties voor een eerlijke procesgang. De partijen worden verder echt gehoord, derden hebben geen toegang tot de hoorzitting en de uitspraak is niet publiek. De afhandeling van de zaak gebeurt bovendien veel sneller dan voor de klassieke rechtbanken, niet in het minst omdat in principe geen beroep kan worden ingesteld tegen een arbitrale beslissing. De uitspraken van de arbiter kunnen uitvoerbaar worden verklaard door de rechtbank van eerste aanleg. Met een uitvoerbaarverklaring hebben de sententies van de arbiter dezelfde rechtskracht als een vonnis.

TILLID beschikt over deskundige en ervaren arbiters.

Tillid advocaten gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken en voor analysedoeleinden.  Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.

Meer info