Re-integratietraject arbeidsongeschikte werknemers – gewijzigde procedure.

28 september 2022 | Bram Nelis | Arbeid & sociale zaken

In een poging om een oplossing te vinden voor langdurig arbeidsongeschikte werknemers, werkte de wetgever eind 2016 een systeem uit om zieke werknemers terug aan het werk te helpen door de mogelijkheid om het bestaande of aangepast werk gedeeltelijk en/of progressief te hervatten via een re-integratietraject.

Op 1 oktober 2022 treedt het koninklijk besluit omtrent het re-integratietraject voor arbeidsongeschikte werknemers in werking, waardoor enkele belangrijke wijzigingen aan de bestaande regeling worden doorgevoerd.

Het re-integratietraject wordt volledig losgekoppeld van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens definitieve medische overmacht.

Re-integratietraject arbeidsongeschikte werknemers – gewijzigde procedure.

Het aantal mogelijke beslissingen van de preventieadviseur-arbeidsarts in het kader van de re-integratiebeoordeling wordt teruggebracht van vijf naar drie, te weten:

  • Beslissing A: de werknemer is tijdelijk arbeidsongeschikt en kan voorlopig een aangepast of een ander werk uitvoeren
  • Beslissing B: de werknemer is definitief ongeschikt is om het overeengekomen werk te verrichten, maar kan wel aangepast of ander werk uitvoeren
  • Beslissing C: het is om medische redenen (voorlopig) niet mogelijk om een re-integratiebeoordeling te doen

De vroegere beslissing (D) dat de werknemer definitief ongeschikt is en niet in staat is om enig aangepast of ander werk uit te voeren bij deze werkgever – wat bijna automatisch leidde tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht – behoort niet meer tot de mogelijkheden in het re-integratietraject.

Artikel 34 van de Arbeidsovereenkomstenwet, dat de beëindiging wegens medische overmacht regelt, zal binnenkort een wijziging ondergaan.  Uit het wetsontwerp blijkt alvast dat voor de beëindiging wegens medische overmacht een specifieke procedure zal moeten worden gevolgd, die pas kan worden opgestart na negen maanden arbeidsongeschiktheid.  Hierover later meer.

Enkele andere in het oog springende wijzigingen in het re-integratietraject zijn de gewijzigde termijnen (thans uitgedrukt in kalenderdagen en niet langer in werkdagen) zoals onder meer de verlengde termijn voor de werknemer om beroep in te stellen tegen de beslissing van de preventieadviseur-arbeidsarts.

Er is niet in specifieke overgangsmaatregelen voorzien voor de lopende re-integratietrajecten, zodat de nieuwe regels onmiddellijk van toepassing zijn op de lopende re-integratietrajecten.

 

Voor meer inlichten en informatie rond dit onderwerp, kan u contact opnemen met mr. Bram Nelis.

Terug naar overzicht

Tillid advocaten gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken en voor analysedoeleinden.  Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.

Meer info