Strafrecht & salduz

Ongeacht of u nu verdacht wordt van een misdrijf, effectief een misdrijf heeft gepleegd dan wel slachtoffer bent geworden van een misdrijf, is de impact op uw leven enorm terwijl u niet altijd weet hoe u zich het best voorbereidt en uw rechten vrijwaart.  U heeft ongetwijfeld veel vragen waarop u het antwoord niet meteen weet. Net daar biedt TILLID de concrete meerwaarde die u nodig heeft.

Het is van cruciaal belang dat u vanaf het eerste ogenblik vakkundig wordt begeleid zodat de juiste strategie wordt bepaald, dat u weet wat u kan verwachten en uw belangen optimaal worden behartigd.

TILLID doet dit o.a. door actieve bijstand te verlenen bij politieverhoren, door het verloop van de strafprocedure reeds in de onderzoeksfase kort op te volgen en door finaal uw belangen te verdedigen voor de strafrechtbanken.

Behandelde materies zijn o.m.:

  • Salduz-bijstand: bijstand verhoor politie en onderzoekrechter
  • Bijstand tijdens strafonderzoek of voorlopige hechtenis
  • Verdediging voor de politierechtbank of correctionele rechtbank
  • Begeleiding van slachtoffers en burgerlijke partijstelling
  • Aantekenen van hoger beroep of cassatieberoep in strafzaken

Tillid advocaten uses cookies to make your browsing experience easier and for analysis purposes.  By continuing to use this website, you agree to this.

More Info