Aansprakelijkheid & verzekeringen

Zowel in private als professionele sfeer wordt men dagdagelijks blootgesteld aan diverse risico’s.  Het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht regelt de eventuele gevolgen bij een schadegeval.

TILLID adviseert en geeft passende bijstand aan zowel (niche-)verzekeringsmaatschappijen en hun verzekerden, ondernemingen en particulieren, bij polisanalyse en naar aanleiding van concrete aansprakelijkheidsvraagstukken.

Ook bij verkeersrechtelijke aangelegenheden bieden wij u alle nodige ondersteuning zowel in uw hoedanigheid van beklaagde als van benadeelde.

Behandelde materies zijn o.m.:

  • Opmaak en verdediging van schadeclaims
  • Negotiatie en screening polissen
  • Lichamelijke en materiële schade
  • Familiale risico’s
  • Verkeersrecht

Tillid advocaten uses cookies to make your browsing experience easier and for analysis purposes.  By continuing to use this website, you agree to this.

More Info