Ondernemingen & economie

Voor uw onderneming is het van essentieel belang dat de nodige zorg wordt besteed aan het opstellen van uw contracten, dat het contact met uw handelsrelaties vlot en correct verloopt en geschillen vermeden dan wel efficiënt worden behandeld en opgevolgd.

U kan op onze advocaten rekenen dankzij hun jarenlange ervaring in de meest diverse commerciële aangelegenheden en het vennootschapsrecht, maar eveneens in kwesties rond marktpraktijken en mededinging.

TILLID onderscheidt zich door uw economisch belang voorop te stellen en het recht te gebruiken als middel om dit doel te bereiken.

Behandelde materies zijn o.m.:

  • Commerciële contracten
  • Vennootschapsrecht en corporate governance
  • Herstructurering, fusies en overnames
  • Faillissementen en ondernemingen in moeilijkheden
  • Distributieovereenkomsten
  • Marktpraktijken
  • Consumentenrechten
  • Invorderingen van niet betaalde facturen

Tillid advocaten uses cookies to make your browsing experience easier and for analysis purposes.  By continuing to use this website, you agree to this.

More Info