Informatie van slachtoffers in het kader van de voorlopige hechtenis?

05 maart 2023 | Nick Paeleman | Strafrecht & salduz

In het kader van een gerechtelijk onderzoek kan de onderzoeksrechter ten aanzien van een mogelijke dader van een misdrijf, een bevel tot aanhouding verlenen, waarna de raadkamer zal oordelen of de handhaving van de voorlopige hechtenis al dan niet noodzakelijk is.

Thans worden slachtoffers van misdrijven niet geïnformeerd over het lot van een verdachte in functie van de aanhouding en de voorlopige hechtenis, wat tot onzekerheid kan leiden.

Met het oogmerk om een slachtoffervriendelijker strafrecht tot stand te brengen werd op 8.2.2023 een wetsvoorstel aangenomen dat een uniform informatierecht voor slachtoffers installeert inzake beslissingen die genomen worden over de voorlopige hechtenis van een verdachte, dit door een artikel 38 ter in te voegen in de Wet betreffende de voorlopige hechtenis.

De personen die dit informatierecht kunnen genieten zijn diegenen die werden geregistreerd als benadeelde persoon of die zich burgerlijke partij hebben gesteld, dit voor zover het misdrijf dat wordt onderzocht de fysieke en/of psychische integriteit van henzelf of van een derde die ze vertegenwoordigen, werd bedreigd of aangetast.

De meegedeelde informatie heeft betrekking op:

  • Het afleveren of het opheffen van een bevel tot aanhouding;
  • Het uitvoeren van de voorlopige hechtenis onder elektronisch toezicht;
  • De beslissing tot invrijheidstelling;
  • De voorwaarden die in het belang van het slachtoffer worden opgelegd.

Teneinde de rechten van de verdachte te beschermen kan deze informatie niet worden verstrekt wanneer er een aanwijsbaar risico bestaat dat de verdachte als gevolg van de kennisgeving schade zou kunnen worden berokkend.

De wet treedt in werking op de eerste dag van de twaalfde maand te rekenen van de dag volgens op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad wat de uitvoerende macht de mogelijkheid geeft deze nieuwe regelgeving effectief te implementeren.

Indien u slachtoffer bent van een misdrijf en dit wenst op te volgen, kan u contact opnemen met Mr. Nick Paeleman.

Terug naar overzicht

Tillid advocaten gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken en voor analysedoeleinden.  Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.

Meer info