Corona update – Termijn voor de algemene vergadering van de VME verlengd

10 april 2020 | Nick Paeleman | Vastgoed & aannemingen

De beperkende maatregelen die door de overheid werden opgelegd in de strijd tegen het corona-virus, hebben tot gevolg dat mede-eigenaars niet langer op een fysieke manier kunnen deelnemen aan de algemene vergadering van mede-eigenaars.

Art. 577-6 §11 B.W. voorziet wel in de mogelijkheid om de algemene vergadering schriftelijk te houden, waarbij de organisatie van de vergadering per telefoon- of videoconferentie deel kan uitmaken van de schriftelijke procedure, doch in dat geval is eenparigheid vereist.

Deze mogelijkheid bestaat nog altijd, maar biedt niet altijd een oplossing, juist omwille van de eenparigheid.

Middels KB nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie, wordt tegemoet gekomen aan de problematiek van de organisatie van de fysieke algemene vergadering.

Dit gebeurt niet door een schriftelijke algemene vergadering met bv. gebruik van telefoon- of videoconferentie verplicht te maken, gezien dit categorieën van mede-eigenaars zou kunnen uitsluiten, maar wel door te voorzien in verlengingen van termijnen en in maatregelen om de continuïteit te garanderen.

De krachtlijnen van de tijdelijke matregelen zijn samen te vatten als volgt:

  • De algemene vergaderingen die niet kunnen doorgaan omwille van de beperkende maatregelen, moeten worden gehouden binnen de vijf maanden na het verstrijken van de toepassingsperiode van het besluit.
  • In geval van uitstel wordt de duur van de mandaten van de bij besluit van de algemene vergadering benoemde syndici en leden van de raad van mede-eigendom, die aflopen binnen de toepassingsperiode van het besluit, van rechtswege verlengd tot de eerst volgende algemene vergadering;
  • Het contract tussen de syndicus en de VME wordt in geval van uitstel eveneens van rechtswege verlengd, waarbij de syndicus zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig de beslissingen van de laatste algemene vergadering en in overeenstemming met de op die vergadering goedgekeurde begroting;
  • De geldigheidsduur van de door de algemene vergadering aan de raad van mede-eigenaars verleende opdrachten en bevoegdheidsdelegaties worden verlengd tot de eerstvolgende algemene vergadering.

De maatregelen zijn van toepassing gedurende de periode van 10 maart 2020 t.e.m. 3 mei 2020, waarbij de einddatum van deze periode nog kan worden aangepast in functie van een eventuele verlenging van de beperkende maatregelen.

De dwingende bepalingen van toepassing op de appartementsmede-eigendom waaronder de mogelijkheid om de syndicus te ontslaan of aan de rechter te vragen een voorlopige syndicus aan te wijzen blijven van toepassing.

Update: op 28/4/2020 werd de einddatum van de maatregelen verlengd tot 30/6/2020.

Voor meer inlichtingen en informatie rond dit onderwerp, kan u contact opnemen met Mr. Nick Paeleman.

Terug naar overzicht

Tillid advocaten gebruikt cookies om uw surfervaring gemakkelijker te maken en voor analysedoeleinden.  Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord.

Meer info